Comuna situata în zona central-nordica a judetului, în Subcarpatii Vâlcii, în Depresiunea Dobriceni - Zmeurat, pe valea râului Govora si a afluentului sau Cacova.

Localitatea are în componenta sa un numar de lisate: Stoenesti (resedinta), Bârlogu, Budurasti, Deleni(...)